تقدیم به فدائیان سید علی …
پرچم به دست توست، جمع است خاطرم …
با تو مهم نیست حرف و حدیث ها …

پیش نمایش طرح عمودی (کلیک کنید)

پرچم به دست توست ، جمع است خاطرم ...

دریافت سایز اصلی طرح عمودی : DOWNLOAD

پیش نمایش طرح افقی (کلیک کنید)

پرچم به دست توست ، جمع است خاطرم ...

دریافت سایز اصلی طرح افقی :  DOWNLOAD

پی نوشت 1 : این شعر که کار شده خیلی به دلم نشست و باید بگم از این وب برداشتم با اندکی تغییر!

پی نوشت 2 : بعد از مدت ها طرح رو روی پرشین گیگ آپ کردم امیدوارم قطع و وصل نشه مثل سابق ! و اینکه التماس دعا.