بسم الله الرحمن الرحیم

سبک زندگی و روحیه جهادی (سخنرانی هایی از حجه الاسلام پناهیان)

«ما برای حفظ استقلال و اقامه عدل بر کره زمین باید بیاموزیم که چگونه در یک مبارزه دائم زندگی کنیم»

سید مرتضی آوینی

ruhiyeye  jahadiee

سخنرانی از حجه الاسلام والمسلمین پناهیان که درباب سبک زندگی و روحیه جهادی ایراد شده و به همراه سخنرانی ایشان در نشست سالانه اردوهای جهادی تقدیم کاربران می گردد.

 

قسمت اول «سبک زندگی جهادی»: با کفیت ۲۵۶kbps  و با اندازه ۱۱۶ مگ

قسمت دوم «سبک زندگی جهادی»: با کفیت ۲۵۶kbps و با اندازه ۱۱۶ مگ

سخنرانی «نشست اردوهای جهادی»: با کفیت ۲۵۶kbps و با اندازه ۷۵  مگ

 

منبع : فتیان