امام خامنه ای (مد ظله العالی) :

هر جائى که مردمان عافیت‌طلب و راحت‌طلب، در وسط میدان مبارزه، جائى براى خود باز نمیکنند و خطرپذیرى نمیکنند، انسانهاى مؤمن و مبارز را به تندى و افراطى‌گرى متهم میکنند.

 

 

بعضى اینجورى دوست میدارند. عنصر انقلابى، جوان انقلابى، طلبه‌ى انقلابى، فاضل انقلابى، مدرس انقلابى در هر سطحى از سطوح را متهم کنند به افراطى‌گرى؛ نه، این انحرافى است که به دست دشمن انجام میگیرد.

۴۴۹۴۹Efrat 94-200027784778887090
دریافت سایز اصلی :                       DOWNLOAD
دریافت سایز اصلی(لینک کمکی) :      DOWNLOAD