بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبدالله

***

پیش نمایش طرح (کلیک کنید)

اربعین حسینی

طرح پلاکارد اربعین حسینی

دریافت سایز اصلی پوستر :           DOWNLOAD

***

***************************

به انضمام :

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

بنالید ای عزادارن که روز اربعین آمد

به روز قبر ثارالله چنان با دل غمین آمد

من از شام بلا برگشته ام با این یتیمانت

نگاهی کن برادر جان به اطفال پریشانت

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

ز جا برخیز و دل جویی نما از کودکان خویش

ببین نیلی شده از ضرب سیلی روی طفلانت

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

ز جا برخیز ای سالار زینب

بهر استقبال پذیرایی نما امروز تو بر مهمانانت

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

سکینه بر سر قبر تو نالد از جگر امروز

نوازش کن از این دختر شود جانم به قربانت

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

برادرم  ام لیلا  غصه دار از بهر اکبر او

نمی دانم کجا باشد مزار نوجوانانت

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

چه سان گویم رقیه جان بداد جان گوشه ی ویران

ز غربت کشته شد آن دل غمین از درد هجرانت

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

از آن روزی که از کویت برادر جان سفر کردم

چه صبری در مصیبتها من خونین جگر کردم

برای حفظ جان کودکانت در بر دشمن

به پیش تازیانه بازوی خود را سپر کردم

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

سر از محمل شکستم بر در دروازه کوفه

به روی نی سرت را من نظر کردم

اگر چه قامتم خم گشت و مویم شد سفید اما

تا در راه تو کوشیدم نمی گویم ضرر کردم

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

سلیمانا شنیدم ساربان انگشترت برده

برای نازنین انگشت تو انگشتر آوردم

سه ساله دخترت را در خراب جان تسلیم کرد

برای یادگارت جامه ی آن دخت آوردم

ببین حال پریشانم حسین جانم(2 )

که من یار یتیمانم حسین جانم (2)

نگویید اربعین آمد نیامد خواهرم زینب

برای تربت پاکت سری با محجر آوردم

دگر باره چو خود را کشتی بی لنگر آوردم

تو گویی چشمه ای را در کنار کوثر آوردم

نپنداری که زینب بی وفا بود ای برادر جان

ز راه شام من از بهرت بسی تشنه سر آوردم

به دست خود کفن کردم و گشتم چشم در راهت

پس از کشتن تن هر یک به صحرا بی کفن دیدم

***********

طرح پلاکارد اربعین حسینی ، پلاکارد اربعین حسینی ، اربعین حسینی ، اربعین ،