این طرح پس زمینه هم تقدیم به عاشقان ولایت، تقدیم به همه آن هایی که موقع شناس هستند و بصیر، فتنه ها را می شناسند و برابر آن ها تمام قد ایستاده اند.

تقدیم به همه حماسه آفرینان 9 دی و ادامه دهندگان این راه مقدس.

پیش نمایش طرح (کلیک کنید)

تقدیم به فدائیان ولایت

دریافت سایز اصلی :  DOWNLOAD

پی نوشت:  پادکست شنیدنی ، فرمایشات امام خامنه ای در مورد 9 دی

 طرح پس زمینه رایانه / تقدیم به فدائیان ولایت ، بنر و  طرح پس زمینه رایانه / تقدیم به فدائیان ولایت