بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبدالله

***

از مدتها پیش می خواستم که قالب جدیدی برای شهدای مدافع طراحی کنم . این دومین قالبی هست که کار کردم .

در هفته های آینده قالب زیبا و باکیفیت دیگری کار کردم (قالب سوم) که سر فرصت منتشر خواهم کرد .

***

شهید ایوب رحیم پور

شهید اکبر شیرعلی

شهید محمد هادی نژاد

شهید سید مجتبی ابوالقاسمی

شهید حجت الاسلام والمسلمین اصغر چرغندی

شهید مجتبی زکوی

شهید حاج رضا ملایی

شهید حجت الاسلام والمسلمین صالح حسن زاده

تصویری از شهدای جدید ندارم . درصورت بدست آوردن تصویر باکیفیت در آینده…

***

شهید میلاد بدری

شهید میلاد بدری

شهید میلاد بدری

***

شهید احسان فتحی

شهید احسان فتحی

شهید احسان فتحی

***

شهید امیر علی هیودی

شهید امیر حسین هیودی

شهید امیر حسین هیودی

***

شهید حمید رضا فاطمی اطهر

شهید حمید رضا فاطمی اطهر

شهید حمید رضا فاطمی اطهر

***

شهید محمد ظهیری

شهید محمد ظهیری

شهید محمد ظهیری

***

شهید جبار عراقی

شهید جبار عراقی

شهید جبار عراقی

***

شهید محمد رضا عسکری فرد

شهید محمد رضا عسکری فرد

شهید محمد رضا عسکری فرد

***

شهید نادر حمید

شهید نادر حمید

شهید نادر حمید

***

شهید حمید مختاربند

شهید حمید مختاربند

شهید حمید مختاربند

***

شهید فرشاد حسونی زاده

فرشاد حسونی زاده

فرشاد حسونی زاده

***

شهید علیرضا قنواتی

***

شهید احمد حیاری

شهید احمد حیاری

شهید احمد حیاری

***

شهید عبدالکریم اصل غوبش

شهید عبدالکریم اصل غوبش

شهید عبدالکریم اصل غوبش

***

شهید سید جاسم نوری

سید جاسم نوری

سید جاسم نوری

***

شهید هادی کجباف

هادی کجباف

هادی کجباف

***

شهید روزبه هلیسایی

روزبه هلیسایی

روزبه هلیسایی

***

شهید حبیب جنت مکان

حبیب جنت مکان

حبیب جنت مکان

***

شهید علی منیعات

علی منیعات

علی منیعات

***

شهید جبار دریساوی

جبار دریساوی

جبار دریساوی

***

شهید سید حمید تقوی فر

سید حمید تقوی فر

سید حمید تقوی فر

***

شهید حسن حزباوی

حسن حزباوی

حسن حزباوی

***

شهید ناصر مسلمی سواری

ناصر مسلمی سواری

ناصر مسلمی سواری

***

شهید سید مهدی موسوی

سید مهدی موسوی

سید مهدی موسوی

***

پی نوشت ۱ :

در این مجموعه قالب کلیه شهدای مدافع حرم خوزستان یکسان سازی شد .

پی نوشت ۲ :

معذرت خواهی می کنم که علارغم جستجوی بسیار زیاد ، واقعا هیچ تصویر با کیفیت تر و مناسبتری از این شهدا پیدا نکردم که کار کنم .

پی نوشت ۳ :

دعامون بفرمایید .

پی نوشت ۴ :

اسامی شهدای مدافع حرم قبلی خوزستان :

* شهید امیر حسین هیودی

* شهید حمید رضا فاطمی اطهر

* شهید محمد ظهیری

* شهید محمد رضا عسکری فرد

* شهید جبار عراقی

* شهید نادر حمید

* شهید حمید مختاربند

* شهید فرشاد حسونی

* شهید علیرضا قنواتی

* شهید احمد حیاری

* شهید حاج عبدالکریم اصل غوابش

* شهید مرتضی سواری

* شهید امین شوکی

* شهید سید جاسم نوری

* شهید حاج هادی کجباف

* شهید حاج روزبه هلیسایی

* شهید حاج حبیب جنت مکان

* شهید علی منیعات

* شهید جبار دریساوی

* شهید حاج سید حمید تقوی فر

* شهید حسن حزباوی

* شهید ناصر مسلمی سواری

* شهید سید مهدی موسوی

***

خوزستان شهدای عزیزی چون شهید سید مهدی موسوی، شهید منصور (ناصر) مسلمی سواری، شهید جبار (فرید) دریساوی، شهید حسن حزباوی، شهید سید حمید تقوی‌فر، شهید علی منیعات، شهید حبیب جنت‌مکان، شهید هادی کجباف، شهید روزبه هلیسایی، شهید سید جاسم نوری، شهید عبدالکریم اصل‌غوابش، شهید احمد حیاری، شهید علی‌رضا قنوانی‌زاده، سردار سرلشکر شهید حسین همدانی، شهید فرشاد حسونی‌زاده (چلداوی)، شهید مجید مختاری‌فر (حمید مختاربند)، شهید نادر حمید دیلمی، شهید محمد ظهیری، شهید سید مصطفی صدرزاده، شهید محمدرضا عسکری‌فرد ، شهید جبار عراقی ، شهید حمیدرضا فاطمی‌اطهر (حمید ممبینی) و شهید علیرضا هیودی در راه دفاع از حرم تقدیم آستان اهل بیت (ع) کرد.

***

شهدای مدافع حرم خوزستان ، طرح شهدای مدافع حرم خوزستان ، پوستر شهدای مدافع حرم خوزستان مدافعان حرم ، مدافعان حرم خوزستان ، مدافعان حرم ، بسیجی شهید سید مهدی موسوی(اهواز)
بسیجی شهید منصور مسلمی سواری(اهواز )، سردار شهید جبار دریساوی(خرمشهر)، سردار شهید سید حمید تقوی فر(اهواز )، پاسدار شهید حسن حزباوی(اهواز )، بسیجی شهیدعلی منیعات(خرمشهر)، رزمنده شهیدحبیب جنت مکان(اهواز)، سردار شهید هادی کجباف(شوشتر)، رزمنده شهید روزبه هلیسایی(شوشتر)، پاسدارشهیدسیدجاسم نوری(اهواز )، پاسدارشهیدحاج عبدالکریم اصل غوابش(اهواز)، پاسدار شهید احمد حیاری(شوش )، پاسدار شهید علیرضاقنواتی(امیدیه )، سردار شهید حاج حمید مختاربند(شوشتر)، سردارشهیدفرشادحسونی زاده(سوسنگرد)، بسیجی شهید نادر حمید(اهواز )، پاسدار شهید محمد ظهیری(اهواز )، پاسدار شهید جبار عراقی(اهواز )، پاسدارشهید محمدرضا عسکری فر(خرمشهر)، بسیجی شهید حمید فاطمی اطهر (اهواز )، پاسدار شهید امیر علی هیودی (دزفول )، روحانی شهید صالح حسن زاده(خرمشهر )، پاسدار شهید مجتبی زکوی (باغملک )، رزمنده شهید حاج رضا مولایی (آغاجاری )، طلبه بسیجی میلاد بدری (امیدیه )، پاسدار شهید احسان فتحی (بهبهان )، روحانی بسیجی شهید سید اصغر فاطمی چرغند (جایزان )، بسیجی شهید صحنعلی بدرقه (بهبهان)، پاسدار شهید سید مجتبی ابوالقاسمی (دزفول )، بسیجی شهید محمد هادی نژاد (آغاجاری )، رزمنده شهید ایوب رحیم پور(امیدیه)، بسیجی شهید اکبر شیر علی(آغاجاری)
و این راه همچنان ادامه دارد……