امام خمینی (ره) :
هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری ، به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل میشود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمیکنند ، لکن … اگر این اقلیت اشکال تراش و کارشکن به کمک بشتابند تحقق این آمال آسان تر و سریع تر خواهد بود و اگر خدای نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده ملیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است … کجروان و اشکال تراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند.”
فرازی از وصیتنامه

امام خامنه ای :
“اگر کسى در مقابل جوانان ادّعا کند و بگوید نظام اسلامى ما هیچ عیبى ندارد و همان قالبى را که اسلام خواسته، ما پیاده مى‌کنیم، گزاف گفته است. به هیچ وجه اینطور نیست … اما آنچه که حقیقت است، این است که ما به عنوان مسلمانانى که راهمان را شناخته ایم، تصمیم خود را گرفته‌ایم و نیروى خود را براى این راه گذاشته‌ایم؛ با همه وجود در این راه حرکت مى‌کنیم و ادامه خواهیم داد.”
دیدار با جوانان اصفهان. ۸۰/۸/۱۲

***************************

حرف آخر :

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است . بگذارید بگویند حکومتی دیگری بعد از علی (ع) بود به نام حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد ما از سرنگونی نمی ترسیم ؛ از انحراف می ترسیم .
(شهید غلامعلی پیچک)

جمهوری اسلامی